Category Archives: งานด้านกิจการพลเรือน

ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”

    เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 พล.อ. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ”  โครงการทหารพันธุ์ดี ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบก มีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐาน นำความรู้ไปปลูกผักใช้บริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภค ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริม และในช่วงสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ผลผลิตของโครงการทหารพันธ์ุดียังได้นำไปแจกจ่ายให้ชุมชนรอบค่าย และนำไปเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

   เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3 เข้าตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษ ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา และคณะ ที่จะเดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดำเนินงาน “โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ” วันที่ 23 พ.ย. 64

จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

……………………………….

   เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่นที่ 5/62 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สร้างฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล” โดยร่วมกับอ.วังทอง, ศูนย์พัฒนาชุมชน อ.วังทอง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ณ แปลง CLM นางบัวลอย ปัญญาคำ ม.12 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จว.พ.ล. 

โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

“โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”

    เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 1030 ผบ.พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ นำข้าวสาร จำนวน 200 กก., ปลากระป๋อง จำนวน 20 แพ็ค, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 หลอด, หน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง และ ขนม มอบให้กับ โรงเรียนซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

รับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน

   เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผล.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้เข้าร่วมพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวในหน่วยต้นสังกัด จำนวน 1,000 หลอด เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารรับรอง 2 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ ครอบครัวของ ด.ช. ณัฐนันท์ เนียมประเสริฐ

   เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนา 3 นายอำเภอวัดโบสถ์ ส่วนราชการท้องถิ่น และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดช่างกองพลพัฒนาที่ 3 ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ ครอบครัวของ ด.ช. ณัฐนันท์ เนียมประเสริฐ บ้านเลขที่ 40 ม.8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และกำลังใจจากต่างแดน (ประเทศญี่ปุ่น) คุณ นก เพชรบูรณ์ มอบทุนการศึกษา และเครื่องนอน ตู้ เพื่อเป็นทุนให้น้องดำเนินชีวิต

ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี

   เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3
…………………………………….
    เมื่อ 18 ต.ค.64 ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำ ตะกร้าปันสุข ในโครงการมีแล้วแบ่งปัน ได้เข้าช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ และผู้กักตัวจากการแผร่ระบาด covid-19 พร้อมกับ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค. 64

    เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 เวลา 0730 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ นำกำลังพล และครอบครัวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร อ. 3 นักษัตร ช.3 พัน.302

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
………………………………
    เมื่อ 12 ต.ค. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64 ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และเวลา 1430 ได้เดินทางไปมอบตะกร้าปันสุข สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.