Category Archives: งานด้านกิจการพลเรือน

สายธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ พื้นที่ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง

สายธารน้ำใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ
………………………………………
   เมื่อ 16 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมนายอำเภอวังทอง สื่อมวลชน ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ต.แก่งโสภา ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง แจกจ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ ม.๙ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 8 ราย และประมาณการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา สนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 สำรวจประมาณการถนนของโรงเรียนที่ชำรุด พร้อมมอบเสื้อ คณะ (วปอ.61) สนับสนุนให้นักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียน

ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีเปิด โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนศาลเยาวชนและครอบครัว

ศูนย์นันทนาการกองพลพัฒนาที่ ๓

   เมือวันที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 0930 น.พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีเปิด โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนศาลเยาวชนและครอบครัว ในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิ.ย. 65 โดยมี นายประทวน ปราบพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และคณะผู้พิพากษาสมทบ โดยมียอดผู้เข้าอบรม จำนวน 32 คน ณ ศูนย์นันทนาการ กองพลพัฒนาที่ 3 

สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ ผู้พิการ มีรายได้น้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล.

สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ

   เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ต.แก่งโสภา ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และกำลังพลชุดก่อสร้าง เข้าช่วยเหลือนาย ประสิทธิ์ เกตุอรุณ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 235/1 ม.9 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. ซึ่งเป็นผู้พิการ มีรายได้น้อย ประกอบกับที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหม่ และนำข้าวสารนำ้ดื่มสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 

มิถุนายน 1, 2022

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  เมื่อวันที่ วันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบงพล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพล และประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 65 ในพื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคต ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ที่ดำเนินการปลูก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไม้เศรษฐกิจ, ไม้สวยงาม และไม้กินได้ รวมทั้งสิ้น 5,492 ต้น

พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี

พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี

    เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ รวมถึงส่วนราชการท้องถิ่น เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือพร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงบ้าน มอบให้กับครอบครัวของ ด.ญ. สุวิมล ฉัตรเมืองปัก อายุ 13 ปี ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จว.พ.ล. เเละ ด.ญ.ฐิตินันท์ ทองมั่น อายุ 13 ปี บ.แก่งจูงนาง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พ.ล. เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่ จว.พ.ล.

พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง

“พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง”
…………………………………….
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 1130 พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ ร้านช่างนัยอลูมิเนียม เดินทางเข้าพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหล้ง(จากไฟฟ้าลัดวงจร) โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเเละ อปุกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดกิฬา เพื่อมอบให้กับครอบครัวของ ด.ญ.กิตติมา วรรณยะลา ชั้น ป.1 เเละ ด.ช.ธนาธิป เอี่ยมโซ้ ชั้น ป.3 ของ รร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ และได้เข้ามอบ วงกบประตูหน้าต่างให้บ้านทหารผ่านศึก ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เช่นเดียวกัน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 

เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก

   เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 1400 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ หจก.นครราชสีมาณัฐธร จำกัด โดยคุณ สมพิศ นำจันทร์ เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก อายุ 63 ปี ถือบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่ 3 เลขที่ 0120326/61 เหล่า ทบ. เนื่องจากเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ปัจจุบันอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา อาศัยอยู่กับ บุตรชายชื่อ นายขวัญชัย ทองคำ อายุ 37 ปี และภรรยา นาง ยุพาพร แสนยศ อายุ 50 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 176 ม.6 บ.หนองย่าป่อง ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”
…………………………………………….
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 เวลา 1000 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนายอำเภอวังทอง “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่…..วังทอง” เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ของ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยร่วมกับ ส่วนราชการในท้องที่, ผู้นำชุมชน ต.หนองพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.
โดยกองพลพัฒนาที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ ดังนี้
1. ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 100 ถุง
2. นำ้ดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 100 แพ็ค

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี
——————————
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ร่วมกับเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พ.ล. ร่วมพัฒนาขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ในพื้นที่ คลองอีโอ่ง – คลองสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. เพื่อให้ลำคลองสะอาด รองรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยพล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ เรือท้องแบน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 

ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้

    ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
………………………………………
    เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ชป.กร.พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65