Category Archives: งานด้านการก่อสร้าง

จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อน

จิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อน

   เมื่อ 27 ก.ค. 64 เวลา 1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ พล.ท. อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ มทภ.3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 3 ในการร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวของ ด.ญ. จิราทิพย์ พิมมยาง ณ บ้านเลขที่ 376/1 ม.3 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล. โดย พล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ดำเนินการสร้างบ้าน ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นมา