Category Archives: งานจิตอาสา

มิถุนายน 1, 2022

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  เมื่อวันที่ วันที่ 1 มิ.ย. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบงพล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพล และประชาชนจิตอาสา พร้อมทั้งนักเรียนโรงเรียนต้นแบบ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิ.ย. 65 ในพื้นที่ว่างเปล่าภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ใช้สอยในอนาคต ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 500ไร่ โดยมีพันธุ์ไม้ที่ดำเนินการปลูก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ไม้เศรษฐกิจ, ไม้สวยงาม และไม้กินได้ รวมทั้งสิ้น 5,492 ต้น

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี
——————————
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ร่วมกับเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พ.ล. ร่วมพัฒนาขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ในพื้นที่ คลองอีโอ่ง – คลองสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. เพื่อให้ลำคลองสะอาด รองรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยพล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ เรือท้องแบน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 

ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้

    ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
………………………………………
    เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ชป.กร.พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65

จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้

     จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
…………………………………………
     เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสา 904 รุ่น 5/62 เป็นผู้แทน ผอ.ศอ.จิตอาสาพระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ร.ร.ห้วยน้ำปลา

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1130 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำปลา ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีรายการสิ่งของ ดังนี้
-​ ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง
-​ เครื่องดื่ม ตรา ดีโด้ (ได้รับการสนับสนุน จาก บ.ฟู้ดสตาร์ จำกัด) จำนวน 20 กล่อง (1 กล่อง : 24 ขวด)
– น้ำเปล่า จำนวน 20 แพ็ค
-​ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ถุง

 มอบของใช้ อุปโภค บริโภคให้กับผู้ยากไร้ ผู้ป่วยทุพพลภาพ

   เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1000  พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค นำไปมอบให้ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยทุพพลภาพที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จำนวน 19 ราย ในพื้นที่ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ให้มีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีรายการสิ่งของ ดังนี้
-​ ถุงยังชีพ จำนวน 19 ถุง (ข้าวสาร, มาม่า, ปลากระป๋อง)​
-​ เครื่องดื่ม ตรา ดีโด้ (ได้รับการสนับสนุน จาก บ.ฟู้ดสตาร์ จำกัด) จำนวน 19 กล่อง (1 กล่อง : 24 ขวด)
– น้ำเปล่า จำนวน 19 แพ็ค
-​ แพมเพิส (ผ้าออมผู้ใหญ่)​ จำนวน 19 ห่อ

จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

    จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65
……………………………………..
   เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้มอบหมายให้ พ.อ. รุ่งเพชร คนทัด เสธ.พล.พัฒนา 3 เป็นผู้แทน ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลดโลหิต เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พ.ล. ณ อาคาร อ.3 นักษัตร บก.ช.3 พัน.302 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 65 นาย บริจาคเลือดได้ จำนวน 22,000 ซีซี 

kick off “ชิงเก็บ ลดเผา”

  kick off “ชิงเก็บ ลดเผา”
……………………………………….

    เมื่อ 11 มี.ค. 65 พ.อ. สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 (2) เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าร่วมจัดกิจกรรม Kick off “ชิงเก็บ ลดเผา” การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณสนามโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครังนี้ และเพิ่มเติมสนับสนุนรถครัวพระราชทานเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันกับผู้ร่วมพิธีดังนี้
1. ข้าวกล่องจำนวน 500 กล่อง
2. นำ้ดื่มดีโด้ 480 ขวด
3. นำ้ดื่ม 480 ขวด
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พล.พัฒนา 3

ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง พล.พัฒนา 3

     ผบ.ศบภ.พล.พัฒนา ๓ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ราฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยได้จัดยุทโธปกรณ์สนับสนุนพิธีเปิดโครงการ และนิทรรศการ จำนวน 4 คัน พร้อมพลขับและพลประจำ ได้แก่ รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 คัน, ขนาด 10,000 ลิตร จำนวน 1 คัน และยุทโธปกรณ์ขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 คัน ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ หน่วยได้ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมวลชนรอบค่ายฯ ที่จำนวน 3 คัน (คันละ 2 เที่ยว) คิดเป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น จำนวน 44,000 ลิตร พร้อมทั้ง ได้แจกจ่ายถุงยังชีพ และน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ รายละเอียดดังนี้
1. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 10,000 ลิตร (ร้อย.คม.1 กอง สน.พล.พัฒนา 3) แจกจ่ายน้ำในพื้นที่บ้าน ม.11 บ.โรงบ่ม ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 20,000 ลิตร
2. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร (ช.3) แจกจ่ายน้ำในพื้นที่ บ้านน้ำเย็น ม.13 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร
3. รถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร (ช.3) แจกจ่ายน้ำในพื้นที่ บ้านโรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 2 เที่ยว ปริมาณน้ำ 12,000 ลิตร

ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือ บ้านเรือน ราษฏร ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 1330 พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด เสธ พล.พัฒนา 3 ได้ทำการเข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือ บ้านเรือน ราษฏร ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ดังนี้
นาย จรัญ พูลท้วม บ้านเลขที่ 16 หมู่ 4 หนองน้ำสร้าง ต.นครไทย อ.นครไทย เเละ นางสมศรี นิลสนธิ 136 ม.3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พล.