Category Archives: งานจิตอาสา

จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

จิตอาสาร่วมสร้านฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

……………………………….

   เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสาพระราชทาน 904 รุ่นที่ 5/62 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “สร้างฐานการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล” โดยร่วมกับอ.วังทอง, ศูนย์พัฒนาชุมชน อ.วังทอง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ณ แปลง CLM นางบัวลอย ปัญญาคำ ม.12 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จว.พ.ล. 

รับมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน

   เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 64 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผล.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้เข้าร่วมพิธีมอบเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวในหน่วยต้นสังกัด จำนวน 1,000 หลอด เพื่อใช้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารรับรอง 2 บก.ทภ.3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ ครอบครัวของ ด.ช. ณัฐนันท์ เนียมประเสริฐ

   เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนา 3 นายอำเภอวัดโบสถ์ ส่วนราชการท้องถิ่น และคณะ ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพลชุดช่างกองพลพัฒนาที่ 3 ในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับ ครอบครัวของ ด.ช. ณัฐนันท์ เนียมประเสริฐ บ้านเลขที่ 40 ม.8 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พ.ล. พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และกำลังใจจากต่างแดน (ประเทศญี่ปุ่น) คุณ นก เพชรบูรณ์ มอบทุนการศึกษา และเครื่องนอน ตู้ เพื่อเป็นทุนให้น้องดำเนินชีวิต

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3
…………………………………….
    เมื่อ 18 ต.ค.64 ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำ ตะกร้าปันสุข ในโครงการมีแล้วแบ่งปัน ได้เข้าช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ และผู้กักตัวจากการแผร่ระบาด covid-19 พร้อมกับ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
………………………………
    เมื่อ 12 ต.ค. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64 ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และเวลา 1430 ได้เดินทางไปมอบตะกร้าปันสุข สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. 

ผบ.พล.พัฒนา 3 และชุดช่วยเหลือประชาชนอำเภอวังทอง ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วงค์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และชุดช่วยเหลือประชาชนอำเภอวังทอง ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านน้ำโค้งเหนือ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 10 ครอบครัว

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

     เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 0930 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด นำเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) และยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมชุด PPE ให้กับ โรงพยาบาลสนาม ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

       เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 0930 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วย จัดกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือในยามวิกฤติขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 9 พ.ล. ณ อาคาร อ. 3 นักษัตร บก.ช.3 พัน.302 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน บริจาคโลหิตได้ จำนวน 49 คน ได้โลหิต จำนวน 19,600 ซีซี 

พล.พัฒนา3 มอบถุงยังชีพในพื้นที่เกิดอุทกภัย บ้านแก่งจูงนาง ม.7 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พิษณุโลก

    เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 1330 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมนำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ลงพื้นที่มองถุงยังชีพ ในพื้นที่ บ้านแก่งจูงนาง ม.7 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พิษณุโลก ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย จำนวน 18 ครอบครัว
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ เนื่องจากเหตุฝนตกติดต่อกันหลายวัน ทำให้เกิดนำ้ท่วมและนำ้ป่าไหลหลาก พื้นที่ได้รับความเสียหาย ทั้งสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร

พล.พัฒนา 3 ร่วมนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2564

พล.พัฒนา 3 ร่วมนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
——————————
   เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 1400 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำข้าราชการในหน่วย จิตอาสาพระราชทาน และครอบครัว จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พื้นที่ภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ 5 ประเภท จำนวน 214 ต้น ดังนี้
1. ต้นพยูง 210 ต้น
2. ต้นหว้า 1 ต้น
3. ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ 1 ต้น
4. ต้นยางนา 1 ต้น
5. ต้นมะค่า 1 ต้น