All posts by admin

พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง

“พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง”
…………………………………….
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 1130 พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ ร้านช่างนัยอลูมิเนียม เดินทางเข้าพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหล้ง(จากไฟฟ้าลัดวงจร) โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเเละ อปุกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดกิฬา เพื่อมอบให้กับครอบครัวของ ด.ญ.กิตติมา วรรณยะลา ชั้น ป.1 เเละ ด.ช.ธนาธิป เอี่ยมโซ้ ชั้น ป.3 ของ รร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ และได้เข้ามอบ วงกบประตูหน้าต่างให้บ้านทหารผ่านศึก ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เช่นเดียวกัน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 

เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก

   เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 1400 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ หจก.นครราชสีมาณัฐธร จำกัด โดยคุณ สมพิศ นำจันทร์ เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก อายุ 63 ปี ถือบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่ 3 เลขที่ 0120326/61 เหล่า ทบ. เนื่องจากเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ปัจจุบันอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา อาศัยอยู่กับ บุตรชายชื่อ นายขวัญชัย ทองคำ อายุ 37 ปี และภรรยา นาง ยุพาพร แสนยศ อายุ 50 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 176 ม.6 บ.หนองย่าป่อง ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”
…………………………………………….
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 เวลา 1000 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนายอำเภอวังทอง “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่…..วังทอง” เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ของ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยร่วมกับ ส่วนราชการในท้องที่, ผู้นำชุมชน ต.หนองพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.
โดยกองพลพัฒนาที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ ดังนี้
1. ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 100 ถุง
2. นำ้ดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 100 แพ็ค

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี
——————————
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ร่วมกับเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พ.ล. ร่วมพัฒนาขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ในพื้นที่ คลองอีโอ่ง – คลองสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. เพื่อให้ลำคลองสะอาด รองรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยพล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ เรือท้องแบน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 

ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้

    ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
………………………………………
    เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ชป.กร.พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65

จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้

     จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
…………………………………………
     เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสา 904 รุ่น 5/62 เป็นผู้แทน ผอ.ศอ.จิตอาสาพระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ร่วมพิธี  “วันเจษฎา”

 ร่วมพิธี  “วันเจษฎา”

   เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 0800 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง พล.พัฒนา 3(1) ผู้เเทน ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์  “วันเจษฎา” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .เมือง จว.พ.ล.

มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

  มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ

————————————

   เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 65 เวลา 1000 พ.อ.สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 , คุณ วิภาวดี เพชรทอง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของกำลังพลในสังกัด ทบ. งวดที่ 17 ห้วง ก.ค. – ธ.ค. 64 จำนวน 4 ราย รายละ 3,000 บาท ยอดเงิน จำนวน 12,000 บาท และ ถุงยังชีพ ณ บ้านพักกำลังพล นายสิบ ช.3 ดังนี้

1.ด.ช.กนกพล ไกรวิสม บุตรของ จ.ส.อ.อำนวย ไกรวิสม สังกัด พล.พัฒนา 3
2.นาย สรยุทธ ขยัน บุตรของ จ.ส.อ.สัญญา ขยัน สังกัด ช.3
3.นาย นครินทร์ เมืองพรวน บุตรของ จ.ส.อ.ทศพร เมืองพรวน สังกัด ช.3 พัน.๓๐๒
4.ด.ญ.ภาวินี แจ้วิสอน บุตรของ จ.ส.อ.เสรี แจ้วิสอน สังกัด ช.3 พัน.302 

การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ร.ร.บ้านบึงราชนก

  “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา”

 เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 เวลา 1330 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาด covid-19 จำนวน10 ครัวเรือนและนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงราชนก ม.6 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีรายการมอบ ดังนี้
 1. ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง
 2. เครื่องดื่ม ตรา ดีโด้ (ได้รับการสนับสนุน จาก บ.ฟู้ดสตาร์ จำกัด) จำนวน 20 กล่อง (1 กล่อง : 24 ขวด)
 3. น้ำเปล่า จำนวน 20 แพ็ค
 4.นม 10 กล่อง(1กล่องมี12 กล่อง)

ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ร.ร.ห้วยน้ำปลา

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1130 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น ได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องใช้ อุปโภค บริโภคไปมอบให้กับนักเรียน โรงเรียนห้วยน้ำปลา ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จว.พ.ล. ตามโครงการ “ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา” และโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยมีรายการสิ่งของ ดังนี้
-​ ข้าวสาร จำนวน 20 ถุง
-​ เครื่องดื่ม ตรา ดีโด้ (ได้รับการสนับสนุน จาก บ.ฟู้ดสตาร์ จำกัด) จำนวน 20 กล่อง (1 กล่อง : 24 ขวด)
– น้ำเปล่า จำนวน 20 แพ็ค
-​ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา จำนวน 10 ถุง