ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ฝ่าฝุ่นเข้าไปมอบผ้าห่มช่วยชาวบ้านคลายหนาว สร้างความอบอุ่นกาย อบอุ่นใจ

You may also like