หน้าแรก

 


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

มอบเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษ ------------------------------------ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ...
อ่านเพิ่มเติม
"ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา" เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 เวลา 1330 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1130 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น ไ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 1000 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ พร้อมคณะ ร่วมกับส่วนราชการท้องถิ่น ไ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรั ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 มี.ค. พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ค่าย สมเด็จพระบรมโลกนาถ พร้อมคณะทหาร ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3