หน้าแรก

 


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

"เพราะดวงตา คือหน้าต่างของหัวใจ" เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ท ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ให้การต้อนรับ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเ ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 63 พล.พัฒนา 3 จัดพิธีรับ -ส่งหน้าที่ ผบ.พล.พัฒนา 3 ระหว่าง พล.ท. จาตุรงค์ เชื้อคำ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3