หน้าแรก

 


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 1400 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ หจก.นครราชสีมาณัฐธร จำกัด โดยคุณ สมพิศ นำจันท ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ "มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่....วังทอง" ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี ------------------------------ เมื่อวันท ...
อ่านเพิ่มเติม
ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ ...
อ่านเพิ่มเติม
จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรั ...
อ่านเพิ่มเติม
ร่วมพิธี “วันเจษฎา” เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 0800 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง พล.พัฒนา 3(1) ผู้เเทน ผ ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3