หน้าแรก

 


 

วารสาร พล.พัฒนา 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ พล.พัฒนา 3

จิตอาสา "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" สร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อน เมื่อ 27 ก.ค. 64 เวลา 11 ...
อ่านเพิ่มเติม
เยาวชนพันธุ์ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 0930 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒน ...
อ่านเพิ่มเติม
“ขุดลอกคูคลอง ณ คลองหนองโบสถ์ ตำบลแม่ระกา” เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล ...
อ่านเพิ่มเติม
เมื่อ 13 ก.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล พัฒนา ...
อ่านเพิ่มเติม
พล.พัฒนา 3 เข้าพัฒนาทำความสะอาด พร้อมมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 1,500 ลิตร ให้กับ โรงเรียนสามัคคีธรรม ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปร. เขตพื้นที่ พล.พัฒนา 3