ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีเปิด โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนศาลเยาวชนและครอบครัว

ศูนย์นันทนาการกองพลพัฒนาที่ ๓

   เมือวันที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 0930 น.พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีเปิด โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนศาลเยาวชนและครอบครัว ในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิ.ย. 65 โดยมี นายประทวน ปราบพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และคณะผู้พิพากษาสมทบ โดยมียอดผู้เข้าอบรม จำนวน 32 คน ณ ศูนย์นันทนาการ กองพลพัฒนาที่ 3