Daily Archives: มิถุนายน 10, 2022

ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีเปิด โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนศาลเยาวชนและครอบครัว

ศูนย์นันทนาการกองพลพัฒนาที่ ๓

   เมือวันที่ 10 มิ.ย. 65 เวลา 0930 น.พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีเปิด โครงการ ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนศาลเยาวชนและครอบครัว ในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มิ.ย. 65 โดยมี นายประทวน ปราบพาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี และคณะผู้พิพากษาสมทบ โดยมียอดผู้เข้าอบรม จำนวน 32 คน ณ ศูนย์นันทนาการ กองพลพัฒนาที่ 3 

สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ ผู้พิการ มีรายได้น้อย ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล.

สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ

   เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ บริษัท อีซูซุสยามซิตี้ จำกัด ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ต.แก่งโสภา ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง และกำลังพลชุดก่อสร้าง เข้าช่วยเหลือนาย ประสิทธิ์ เกตุอรุณ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 235/1 ม.9 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. ซึ่งเป็นผู้พิการ มีรายได้น้อย ประกอบกับที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยใหม่ และนำข้าวสารนำ้ดื่มสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6