Daily Archives: พฤษภาคม 3, 2022

เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก

   เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 1400 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ หจก.นครราชสีมาณัฐธร จำกัด โดยคุณ สมพิศ นำจันทร์ เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก อายุ 63 ปี ถือบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่ 3 เลขที่ 0120326/61 เหล่า ทบ. เนื่องจากเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ปัจจุบันอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา อาศัยอยู่กับ บุตรชายชื่อ นายขวัญชัย ทองคำ อายุ 37 ปี และภรรยา นาง ยุพาพร แสนยศ อายุ 50 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 176 ม.6 บ.หนองย่าป่อง ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.