Monthly Archives: พฤษภาคม 2022

พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี

พล.พัฒนา 3 เข้าช่วยเหลือ ครอบครัวเด็กนักเรียนที่มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนดี

    เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 65 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมคณะ รวมถึงส่วนราชการท้องถิ่น เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ช่วยเหลือพร้อมทั้งนำสิ่งของอุปโภคบริโภค และวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุงบ้าน มอบให้กับครอบครัวของ ด.ญ. สุวิมล ฉัตรเมืองปัก อายุ 13 ปี ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จว.พ.ล. เเละ ด.ญ.ฐิตินันท์ ทองมั่น อายุ 13 ปี บ.แก่งจูงนาง ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จว.พ.ล. เป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย ในพื้นที่ จว.พ.ล.

พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง

“พล.พัฒนา 3 เร่งเข้าช่วยเหลือ ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง”
…………………………………….
เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 1130 พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ ร้านช่างนัยอลูมิเนียม เดินทางเข้าพื้นที่บ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหล้ง(จากไฟฟ้าลัดวงจร) โดยได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเเละ อปุกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน ชุดกิฬา เพื่อมอบให้กับครอบครัวของ ด.ญ.กิตติมา วรรณยะลา ชั้น ป.1 เเละ ด.ช.ธนาธิป เอี่ยมโซ้ ชั้น ป.3 ของ รร.รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ และได้เข้ามอบ วงกบประตูหน้าต่างให้บ้านทหารผ่านศึก ที่ประสบเหตุอัคคีภัย เช่นเดียวกัน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก 

เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก

   เมื่อวันที่ 27 เม.ย.65 เวลา 1400 ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ หจก.นครราชสีมาณัฐธร จำกัด โดยคุณ สมพิศ นำจันทร์ เข้าช่วยเหลือบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และวัสดุก่อสร้าง พร้อมเงินสนับสนุน ให้กับ นายพูน  ทองคำ อดีตทหารผ่านศึก อายุ 63 ปี ถือบัตรทหารผ่านศึกชั้นที่ 3 เลขที่ 0120326/61 เหล่า ทบ. เนื่องจากเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ปัจจุบันอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา อาศัยอยู่กับ บุตรชายชื่อ นายขวัญชัย ทองคำ อายุ 37 ปี และภรรยา นาง ยุพาพร แสนยศ อายุ 50 ปี อยุ่บ้านเลขที่ 176 ม.6 บ.หนองย่าป่อง ต.ชมภู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.