ร่วมพิธี  “วันเจษฎา”

 ร่วมพิธี  “วันเจษฎา”

   เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 0800 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง พล.พัฒนา 3(1) ผู้เเทน ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์  “วันเจษฎา” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .เมือง จว.พ.ล.