Monthly Archives: เมษายน 2022

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”

กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่….วังทอง”
…………………………………………….
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 65 เวลา 1000 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมนายอำเภอวังทอง “มอบรัก แบ่งปัน สุขเสมอกันที่…..วังทอง” เพื่อมอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้, ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ของ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. โดยร่วมกับ ส่วนราชการในท้องที่, ผู้นำชุมชน ต.หนองพระ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.
โดยกองพลพัฒนาที่ 3 สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ ดังนี้
1. ข้าวสาร 5 กก. จำนวน 100 ถุง
2. นำ้ดื่ม จำนวน 100 แพ็ค
3. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 100 แพ็ค

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี

จิตอาสาพระราชทาน ทบ. บำเพ็ญสาธารณ ประโยชน์ เนื่องในวันจักรี
——————————
เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65 เวลา 1000 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ร่วมกับเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พ.ล. ร่วมพัฒนาขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช และแก้ปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ในพื้นที่ คลองอีโอ่ง – คลองสระโคล่ ต.หัวรอ อ.เมือง จว.พ.ล. เพื่อให้ลำคลองสะอาด รองรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ โดยพล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสา และยุทโธปกรณ์ เรือท้องแบน เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 80 คน 

ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้

    ชป.กร.พล.พัฒนา 3 (ประจำอำเภอ) มอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้
………………………………………
    เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ชป.กร.พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65

จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้

     จิตอาสาพระราชทาน มอบสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
…………………………………………
     เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3/จิตอาสา 904 รุ่น 5/62 เป็นผู้แทน ผอ.ศอ.จิตอาสาพระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้ดำเนินการมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ บ.โรงบ่ม ม.11 ต.วังทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ร่วมพิธี  “วันเจษฎา”

 ร่วมพิธี  “วันเจษฎา”

   เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 เวลา 0800 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง พล.พัฒนา 3(1) ผู้เเทน ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์  “วันเจษฎา” เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันมหาเจษฎาบดินทร์  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก .เมือง จว.พ.ล.