จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

    จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65
……………………………………..
   เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 0900 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้มอบหมายให้ พ.อ. รุ่งเพชร คนทัด เสธ.พล.พัฒนา 3 เป็นผู้แทน ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 65 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การขาดแคลดโลหิต เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พ.ล. ณ อาคาร อ.3 นักษัตร บก.ช.3 พัน.302 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 65 นาย บริจาคเลือดได้ จำนวน 22,000 ซีซี