เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และ คณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีฯ

เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และ คณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีฯ

         เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 0900 นาย วีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก และ คณะฯ ได้เดินทางเยี่ยมชมการดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดีฯ เพื่อรับทราบปัญหาในการดำเนินโครงการฯ พร้อมให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ ณ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จว.พ.ล.