ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือ บ้านเรือน ราษฏร ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน

 เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 1330 พ.อ.รุ่งเพชร คนทัด เสธ พล.พัฒนา 3 ได้ทำการเข้าตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือ บ้านเรือน ราษฏร ประสบภัยจากพายุฤดูร้อน ดังนี้
นาย จรัญ พูลท้วม บ้านเลขที่ 16 หมู่ 4 หนองน้ำสร้าง ต.นครไทย อ.นครไทย เเละ นางสมศรี นิลสนธิ 136 ม.3 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พล.