แบ่งปันความสุข สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง อ.วังทอง

แบ่งปันความสุข สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่ง อ.วังทอง

     เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65  พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 ได้มอบน้ำส้มดีโด้ จำนวน 960 ขวด โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด ให้กับผู้ไร้ญาติ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ไร้ญาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19