จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน

จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน

 

     เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 65 เวลา 0800 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 10 นาย ให้การสนับสนุนการขนย้ายไม้ฟืน และเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อเตรียมงานหล่อพระประธาน ประจำพระอุโบสถ ณ วัดศาลาสองพี่น้อง บ.หนองตอ ม.1 ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. โดยร่วมกับประชาชนจิตอาสา บ.หนองตอ