3 ก.พ. 65 วันทหารผ่านศึก

3 ก.พ. “วันทหารผ่านศึก” ร่วมรำลึกถึงวีรกรรม ความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึก

    เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 65 เวลา 0700 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 ร่วมเชิดชูเกียรติ และสดุดีวีรกรรมความกล้าหาญตลอดจนคุณงามความดีของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละชีวิตในการปกป้องประเทศชาติ พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ผู้เสียชีวิตจากการรบ ณ อนุสาวรีย์วีรไทย และสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล. ซึ่งการจัดงานจะจัดในรูปแบบ New Normal จำนวน 100 คน และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อนุสาวรีย์วีรไทย และสโมสรบันเทิงทัพค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.