จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันกองทัพไทย
………………………..
    เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านให้กับผู้ยากไร้ เนื่องในวันกองทัพไทย 18 ม.ค. 65 โดยได้มอบเตียง และสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับ ครอบครัวของนาย ทรงศักดิ์ สุขขวัญ ณ บ้านเลขที่ 264 ม.2 ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พ.ล. และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับ นางครอย วิชัย ต.ดินทอง อ.วังทอง จว.พ.ล.