กิจกรรมจิตอาสา “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

กิจกรรมจิตอาสา “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”
…………………………..
   เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 64 เวลา 1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พ.อ. สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นผู้แทน ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน.พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับคณะครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสา “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ต่อยอดโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ โดยมีการปลูกผักสวนครัว สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับ ร.ร. บ้านใหม่คลองเจริญ และมอบข้าวสารจำนวน 200 กก., อาหารสำเร็จรูป และอุปกรณ์กีฬา ณ ร.ร. บ้านใหม่คลองเจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พ.ล.