โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

“โครงการทหารพันธุ์ดีสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน”

    เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 เวลา 1030 ผบ.พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ นำข้าวสาร จำนวน 200 กก., ปลากระป๋อง จำนวน 20 แพ็ค, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 หลอด, หน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง และ ขนม มอบให้กับ โรงเรียนซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง จว.พ.ล. เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน