ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี

   เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 64 ผบ.พลพัฒนา 3 ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี เพื่อเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี