มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3
…………………………………….
    เมื่อ 18 ต.ค.64 ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำ ตะกร้าปันสุข ในโครงการมีแล้วแบ่งปัน ได้เข้าช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ และผู้กักตัวจากการแผร่ระบาด covid-19 พร้อมกับ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก