แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3 (อบต.วังพิกุล จ.พิษณุโลก)

แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3
………………………………………
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 รับมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ จาก นายเริงวิทย์ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ที่กองพลพัฒนาที่ 3 ได้นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวังทอง ตำบลวังพิกุล โดยได้ดำเนินการสร้างคันกันนำ้เร่งด่วน กระสอบทรายกั้นนำ้ และมอบสิ่งอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน