สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 (หจก. นครราชสีมาณัฐธร)

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3
………………………………..
 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 1300 ผบ.พล.พัฒนา 3 รับมอบสิ่งของ สิ่งอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จว.พิษณุโลก หจก. นครราชสีมาณัฐธร โดยคุณ สมพิศ นำ้จันทร์ ได้นำ ปลากระป๋อง บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป และนำ้ดื่ม มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน