Daily Archives: ตุลาคม 9, 2021

แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3 (อบต.วังพิกุล จ.พิษณุโลก)

แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3
………………………………………
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 รับมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ จาก นายเริงวิทย์ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ที่กองพลพัฒนาที่ 3 ได้นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวังทอง ตำบลวังพิกุล โดยได้ดำเนินการสร้างคันกันนำ้เร่งด่วน กระสอบทรายกั้นนำ้ และมอบสิ่งอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 (หจก. นครราชสีมาณัฐธร)

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3
………………………………..
 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 1300 ผบ.พล.พัฒนา 3 รับมอบสิ่งของ สิ่งอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จว.พิษณุโลก หจก. นครราชสีมาณัฐธร โดยคุณ สมพิศ นำ้จันทร์ ได้นำ ปลากระป๋อง บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป และนำ้ดื่ม มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน