Monthly Archives: ตุลาคม 2021

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3

มีแล้วแบ่งปัน “ตะกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3
…………………………………….
    เมื่อ 18 ต.ค.64 ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้นำ ตะกร้าปันสุข ในโครงการมีแล้วแบ่งปัน ได้เข้าช่วยเหลือบ้านผู้ยากไร้ และผู้กักตัวจากการแผร่ระบาด covid-19 พร้อมกับ ผู้นำท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่เข้าช่วยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก

มีแล้วแบ่งปัน “ตระกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3

มีแล้วแบ่งปัน “ตระกร้าปันสุข” พล.พัฒนา 3
……………..………………………
    เมื่อ 15 ต.ค.64 ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้เข้าตรวจเยี่ยมช่วยเหลือ บ้านผู้ยากไร้ ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จว.พิษณุโลก โดยมี นายอำเภอวังทอง และส่วนราชการท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ได้เข้าช่วยเหลือเบื่องต้น ร่วมถึงหาแนวทางช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านให้สามารถใช้งานได้ดีต่อไป และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ ตามที่ได้รับร้องเรียน โดยมีผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ ได้เข้าช่วยเหลือเบื่องต้น ร่วมกันปรึกษาหารือหาแนวทางในการปรับปรุงบ้านต่อไป 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค. 64

    เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64 เวลา 0730 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และ คณะฯ นำกำลังพล และครอบครัวร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และ พิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร อ. 3 นักษัตร ช.3 พัน.302

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภค ให้กับผู้ยากไร้ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
………………………………
    เมื่อ 12 ต.ค. 64 เวลา 1330 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64 ณ สวนสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ต.สมอแข อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน และเวลา 1430 ได้เดินทางไปมอบตะกร้าปันสุข สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ พื้นที่ ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล. 

แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3 (อบต.วังพิกุล จ.พิษณุโลก)

แทนคำขอบคุณ พล.พัฒนาที่ 3
………………………………………
เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 1330 ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 รับมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ จาก นายเริงวิทย์ โพธิ์ทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล ที่กองพลพัฒนาที่ 3 ได้นำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัยในพื้นที่ อำเภอวังทอง ตำบลวังพิกุล โดยได้ดำเนินการสร้างคันกันนำ้เร่งด่วน กระสอบทรายกั้นนำ้ และมอบสิ่งอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3 (หจก. นครราชสีมาณัฐธร)

สะพานบุญ พล.พัฒนา 3
………………………………..
 เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 เวลา 1300 ผบ.พล.พัฒนา 3 รับมอบสิ่งของ สิ่งอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จว.พิษณุโลก หจก. นครราชสีมาณัฐธร โดยคุณ สมพิศ นำ้จันทร์ ได้นำ ปลากระป๋อง บะหมี่กิ่งสำเร็จรูป และนำ้ดื่ม มาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชน 

ผบ.พล.พัฒนา 3 และชุดช่วยเหลือประชาชนอำเภอวังทอง ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 เวลา 1000 พลตรี ทวีศักดิ์ วงค์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และชุดช่วยเหลือประชาชนอำเภอวังทอง ได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านน้ำโค้งเหนือ ต.แม่ระกา อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 10 ครอบครัว