กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ

       เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 0930 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของหน่วย จัดกิจกรรม “จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือในยามวิกฤติขาดแคลนโลหิต เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 9 พ.ล. ณ อาคาร อ. 3 นักษัตร บก.ช.3 พัน.302 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน บริจาคโลหิตได้ จำนวน 49 คน ได้โลหิต จำนวน 19,600 ซีซี