กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

กองพลพัฒนาที่ 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดและมอบสิ่งของให้กับโรงพยาบาลสนามและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

     เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 เวลา 0930 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ร่วมกับ บริษัท โตโยต้าสองแคว จำกัด นำเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19) และยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมชุด PPE ให้กับ โรงพยาบาลสนาม ต.หนองพระ อ.วังทอง จว.พ.ล.