กองพลพัฒนาที่ 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

กองพลพัฒนาที่ 3 ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
………………………………..
เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 64 เวลา 1430 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 ได้รับการร้องขอ ให้ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับ ด.ช.ธนาวุฒิ มาทำมา ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุไฟไหม้บ้านทั้งหลัง โดยได้ตรวจเยี่ยมมอบตะกร้าปันสุข ในโครงการ “มีแล้วแบ่งปัน” เป็นการช่วยเหลือเบื่องต้น และได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับผู้นำท้องถิ่น พร้อมส่งชุดก่อสร้างเข้าประมาณการและออกแบบบ้าน ณ ม.5 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.