พล.พัฒนา 3 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับ รพ.สนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

   เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 64 เวลา 1030 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และ คณะผู้บังคับบัญชา ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ รพ.สนาม โรงยิมเนเซี่ยมเทศบาลบางระกำเมืองใหม่ อ.บางระกำ จว.พ.ล.
โดยมี นายวิบูลย์ ตั้งเกษมวิบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ เป็นผู้รับมอบ