ค่ายเยาวชน พล.พัฒนา 3

ค่ายเยาวชน พล.พัฒนา 3
……………………..,….,..
    วันที่ 6 ส.ค.64 ผบ.พล.พัฒนา 3 เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกค่ายเยาวชน คุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2564 และมอบใบประกาศให้เยาวชนรับการฝึก 21 คน จากวิทยาลัยเทคนิค พิษณุโลก โดยมีการฝึกในห้วงวันที่ 4 -6 ส.ค. 64