กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

    เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 เวลา 0845 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และกำลังพล จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 89 พรรษา 12 สิงหาคม 2564 ณ บก.พล.พัฒนา 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ