มอบของช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต.

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 3 เดินทางเข้าเยี่ยมบุคคลากรทางการแพทย์ รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จว.อ.ต. และนำข้าวสาร อาหารแห้ง ขนม น้ำดื่ม หน้ากากอนามัย และสิ่งของที่จำเป็น ไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม รพ.ค่ายพิชัยดาบหักซึ่งมียอดผู้ป่วย 82 ราย เพื่อเป็นกำลังใจให้ เจ้าหน้าที่ และช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19