ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

   เมื่อ 28 ก.ค.64 เวลา 1200-1530 พล.ต.ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย เนื่องจากฝนตกอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ทำให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านพักอาศัยในเขต อ.นครไทย จำนวน 15 ครอบครัว และ อ.ชาติตระการ จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมทั้งได้ส่งกำลังพลเข้าช่วยยกของ และ ทำความสะอาดบ้านของราษฎรที่ได้รับผลกระทบ