กิจกรรมมอบสิ่งของให้กับ รพ.สนาม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

   เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 1300 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และ บริษัท มาดามฟิน (คุณ นรี ชีวสุทธิศิลป์) ได้ดำเนินการกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” มอบสิ่งของให้กับ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอาการโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ รพ.สนาม โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์