เยาวชนพันธุ์ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

เยาวชนพันธุ์ดี มีจิตอาสา พัฒนาชุมชน

   เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 64 เวลา 0930 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 มอบหมายให้ พ.อ. สมใจ คิดเกื้อการุญ รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาคูคลอง โดยร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ปีที่ 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 69 พรรษา 28 ก.ค. 64 ณ บริเวณสระน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระยะทางทั้งหมด 1500 เมตร มีกำลังพลร่วมพิธี 30 คน อ.เมือง จว.พ.ล.