ร่วมบริจาคนำ้ดื่ม และขนมให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลวังทอง

   เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64 เวลา1100 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยเข้าร่วมบริจาคนำ้ดื่ม และขนมให้กับศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลวังทอง ณ อาคารเอนกประสงค์ อำเภอวังทอง