พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 28 ก.ค. 64

   เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 เวลา 0700 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 ณ ลานพื้นแข็ง สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จว.พ.ล.