กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในเดือนมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง

   เมื่อ 13 ก.ค. 64 เวลา 1330 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ พล.พัฒนา 3/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน พล พัฒนา 3 ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา และพี่น้องประชาชนมวลชนรอบค่ายกว่า50 คน ทำความสะอาดวัด และขุดลอกคูคลองกว่า 500 เมตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค. 64 ณ วัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จว.พ.ล.