“พล.พัฒนา 3 ปันสุข”

   เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้นำตะกร้าปันสุข ที่ได้รับมอบจาก พระครูปลัด วัชรัศน์ บุตสี เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคุณพจมาน ศรีจุฬางกูล ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด และผู้ยากไร้ในพื้นที่ บ้านน้ำเย็นและบ้านหนองเสือ ต.วังทอง อ.วังทอง จำนวน 20 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด-19