พล.พัฒนา 3 ปันสุข พร้อม ติดตามช่วยเหลือประชาชน

   เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 พ.อ. สกนธ์ เพชรทอง รอง ผบ.พล.พัฒนา 3 ผู้เเทน ผบ.พล.พัฒนา 3 เดินทางเข้าเยี่ยม บ้านคุณตา ถวิล ทองคำตา อายุ 82 ปี ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว ในบ้านเลขที่ 66 ม.2 ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล. พร้อมทั้งลงพื้นที่ ดูที่พักอาศัยของคุณตา เพื่อทำการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้กับคุณตา โดยดำเนินงานร่วมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จว.พ.ล. เเละ อบต.พึงพระ ณ ต.บึงพระ อ.เมือง จว.พ.ล.