โครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” 11 มิ.ย. 64

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้นำตะกร้าปันสุข ที่ได้รับมอบจาก พระครูปลัด วัชรัศน์ บุตสี เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคุณ สิฬิฬินณนี บุนนาค ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่ ต.บ้านป่า อ.เมือง จำนวน 1 ครอบครัว และ บ.ร้องส้มมวง ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 16 ครอบครัว (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 4) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิด