โครงการมีแล้วแบ่งปัน”ตะกร้าปันสุข” 

    เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 พระครูปลัด วัชรัศน์ บุตสี เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญโพธิ์ทอง ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วย ผบ.พล.พัฒนา 3 และคณะ ได้นำตะกร้าปันสุข ที่ได้รับมอบจากคุณ สิฬิฬินณนี บุนนาค ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดในพื้นที่ บ.บึงพระ ต.บึงพระ และ บ.ลาดบัวขาว ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3)เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงสถานการณ์โควิดนี้