โครงการมีแล้วแบ่งปัน “ตระกร้าปันสุข” 3 มิ.ย. 64

  เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 64 พล.พัฒนา 3 จัดกิจกรรมตามโครงการมีแล้วแบ่งปัน มอบ”ตะกร้าปันสุข” ให้กับมวลชนรอบค่ายฯ ประกอบด้วย ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 50 ครอบครัว(กิจกรรมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2) พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนกำลังพลและเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันธุ์ดี ให้กับชุมชนในการจัดทำ “ตู้กับข้าวข้างบ้าน “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ในพื้น ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก