เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันวิสาขบูชา

  เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 64 ศอ.จอส.พระราชทาน พล.พัฒนา 3 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยดำเนินการตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันวิสาขบูชา โดยร่วมกับประชาชนจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณวัดวังหิน ต.พลายชุมพล อ.เมือง จว.พ.ล. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน