พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก

   เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 กองพลพัฒนาที่ 3 ได้จัดพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พระราชทาน โดย พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 นำกำลังพลร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พลับพลาทรงงาน โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง จว.พ.ล.